Om oss

Ups&Downs Telemark er en interesseforening for barn og unge med Downs syndrom og deres familier. Foreningen ble startet 01.01.1995, og har i dag ca. 90 medlemmer.

Foreningen ledes av et styre, og er foreldredrevet.
De fleste medlemmene er bosatt i Telemark.

Det legges til rette for ulike aktiviteter for barn og ungdom, hvor disse får mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og knytte vennskap. Likeledes der søsken og foreldre får truffet andre i samme situasjon og kan dele erfaringer og kunnskap.